Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2017

18:36
8153 5b6c 390
Reposted frompeper peper viaiblameyou iblameyou
18:36
7246 31d4 390
Reposted frombitner bitner viaiblameyou iblameyou
18:31
2245 b0eb 390
"Mary and Max"
Reposted fromwithout without viaiblameyou iblameyou
18:21

March 05 2017

12:07
Bywa, że patrzę z uwagą na mechanizmy, które uruchamiają w nas podobne troski :
 ✓ obydwoje boimy się słów
 ✓ obydwoje boimy się przyszłości
 ✓ obydwoje czegoś ważnego jakby nie wiemy
 ✓ nie doceniamy urody codzienności
 ✓doceniamy nieprawdę 
 ✓ nie umiemy żyć z kobietami ani bez nich
 ✓cierpimy na anomię
 ✓ nie umiemy myśleć dywergencyjne
 ✓ zbyt mało mamy chwil, które dzielimy wspólnie
— SW

July 09 2015

18:17
9549 4160 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viakuolema kuolema

July 08 2015

21:39
Reposted fromFlau Flau viadojenka dojenka
21:39
Reposted fromshakeme shakeme viadojenka dojenka

July 01 2015

00:09

June 29 2015

17:16
- niech się Pani nie rusza.
- dlaczego?
- bo na Panią patrze. 
— droga do zapomnienia
Reposted byBe-LovedSkydelanallayTewileksandrahereyespoulerspecialneedsknowyourselfwithoutadoubtjasnaaamfibijnekudieverybodyliesszatoreekspecialneedswithoutadoubt

June 28 2015

18:38
żyje w nacji nadwrażliwców, gdzie każdy ruch grozi płaczem
Reposted bykuolemakyszz

June 27 2015

22:39
Reposted fromlamborg lamborg viakuolema kuolema
22:39
Pętam się pałętam, kluczę pomiędzy miejscem, gdzie mnie teraz już nie ma a miejscem gdzie mnie nie ma jeszcze.
— M. Świetlicki
Reposted fromsotired sotired viaiblameyou iblameyou
22:38
Nie przjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viairie irie
22:38
9812 395d 390

rafsimon:

Zdzisław Beksiński ph, the 50’s. Model - his wife, Zofia

Reposted fromink ink viairie irie
22:38
Myślisz że ona się zakocha?
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viairie irie
22:38
1687 cbf6 390
Pan Marcin, "Cięcie" fragment
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viakuolema kuolema
20:27
9861 9419 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaiblameyou iblameyou

June 18 2015

22:34
Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— mrożek.
Reposted fromrol rol viaiblameyou iblameyou
22:32
8964 aea2 390
Reposted frombackground background viakuolema kuolema
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl