Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2017

19:58
2977 cafc 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaiblameyou iblameyou

November 13 2017

22:07
1904 79a1 390
Reposted fromancientsoul ancientsoul viadojenka dojenka
22:07
8077 0bf8 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viadojenka dojenka
22:07
3256 7b36 390
Reposted fromxempx xempx viadojenka dojenka
22:05
9670 279f 390
Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viadojenka dojenka
22:04
Chyba jesteśmy uzależnione od tego, aby ktoś przy nas był, bo go "potrzebujemy"... Chyba pokochamy mężczyznę najpiękniejszą miłością, gdy go nie będziemy potrzebować. To jest największa miłość - kochać kogoś dlatego, że go nie potrzeba kochać.
— o.Szostak sparafrazowany
Reposted fromdojenka dojenka
22:04
3708 73ef 390
Reposted fromdailylife dailylife viadojenka dojenka

November 12 2017

21:04
Wiara przyjdzie potem. Najważniejsze, żeby podjąć decyzję.
— Sławomir Mrożek
Reposted frominpassing inpassing viaiblameyou iblameyou
21:04
4218 003e 390
Reposted fromPoranny Poranny viaiblameyou iblameyou
21:03
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Elegia codzienna
21:02
9064 e16f 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaiblameyou iblameyou
21:02
3584 5504 390
Reposted frompiehus piehus viaiblameyou iblameyou
20:48
2977 cafc 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaiblameyou iblameyou

November 06 2017

17:40
16:42
16:35
8106 a74c 390
Reposted fromtwice twice viaiblameyou iblameyou

November 03 2017

16:42
7930 7d7c 390

cazavampiros:

Kyle MacLachlan by Steven Meisel, 1995

Reposted fromSuzi Suzi viaiblameyou iblameyou

October 21 2017

11:24
4783 f9d9 390

desintegro:

Les encastrés, 2005 by Agnès Geoffray

Reposted fromkimik kimik viaiblameyou iblameyou
11:23
Bium (koreański)- puste miejsce w sercu, czekające na wypełnienie.
Reposted fromavooid avooid viaiblameyou iblameyou
11:23
(...) stałem, sam nie wiedząc, czy na coś czekam, czy wszystko już mi obojętne.
— Wiesław Myśliwski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl