Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2018

15:36
ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viatout tout
15:36
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— John Steinbeck
Reposted fromcarly carly viatout tout
15:36
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viatout tout
15:35
3257 639c 390
Reposted fromTeardrops Teardrops viatout tout
15:35
5303 a31a 390
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viatout tout
15:05
Reposted fromfx00 fx00 viadojenka dojenka

July 27 2018

13:42
5349 df31 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viadojenka dojenka
13:39
if people sat outside and looked at stars each night, i bet they'd live a lot differently. when you look into infinity, you realize there are more important things.
— Calvin and Hobbes
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viadojenka dojenka

July 25 2018

09:54
A czasem tak chciałbym do kogoś mówić naprawdę — jak małe dziecko. A przecież, kiedy mam mówić, zmieniam wszystko w żart, i nic nie mówię. Słów mi brakuje — tylko ciągła niepewność, żeby się nie obnażyć zanadto, żeby nie zdradzić, co się myśli naprawdę.
— Wojaczek
Reposted bypyotrusnieobecnoscjestnamdzisiajsmutnolenifcaiblameyouolvidocongrevepollywooddojenkatinygingergirlsouxiedeepbluexainmhsanieobecnoscagatojaaMadsentropiahighgingerowaatobecontinuedlittletroublemakergonnabebetterblacktoblackcongrevefalkaanouailjefimijjaeagergirlpsychamysweethearttsleepingsicknessblakablakagrawklasydziejekspotlight

July 23 2018

13:41
Silnie. Potrzebuję. Innej. Codzienności. 
Reposted fromcaraseen caraseen viajustaperson justaperson
13:36
Reposted fromfelicka felicka viafajnychnielubie fajnychnielubie
13:32
1493 69cc 390
Reposted from4777727772 4777727772 viadojenka dojenka

July 19 2018

13:07
0482 880a 390
Reposted from4777727772 4777727772 viadojenka dojenka
13:03
2996 0bbf 390
13:03
0499 ca24 390
Reposted fromrichardth richardth viadojenka dojenka
12:57
2391 005d 390
12:55
9970 eaac 390
Reposted fromprzemykaz przemykaz viaiblameyou iblameyou
12:53
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAA
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaiblameyou iblameyou
12:53
9836 d565 390

Tokyo, 1996

Harry Gruyaert

Reposted fromohhmarigold ohhmarigold viaiblameyou iblameyou
12:52
3376 b03e 390
Reposted fromtonightless tonightless viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl