Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2019

13:58
1704 c907 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
13:54


i poszlibyśmy na jakąś kawę, papierosa

a potem cię zostawię

— m
13:53
6664 272d 390
Reposted fromkortes kortes viabadassfromhell badassfromhell
13:37
1866 759c 390
Reposted from4777727772 4777727772
13:37
My nie potrzebujemy już lepszej technologii, lepszych telefonów. Potrzebujemy więcej uczuć i zachodów słońca.
— Maciej Wiszniewski - "Oczami Duszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadojenka dojenka

September 02 2019

13:37
0938 d020 390
Reposted from4777727772 4777727772

August 27 2019

13:47
0104 1f00 390
Reposted from4777727772 4777727772
13:46
0119 546a 390
Reposted from4777727772 4777727772
13:45
1762 3691 390
Reposted from4777727772 4777727772
13:45
1832 3996 390
Reposted from4777727772 4777727772
13:45
1836 25d6 390
Reposted from4777727772 4777727772
13:45
1845 89d6 390
Reposted from4777727772 4777727772
12:57
4409 8b41 390
Reposted fromoll oll
12:53
3227 0d90 390
Reposted fromRowena Rowena viaiblameyou iblameyou
12:53
12:52
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin viaiblameyou iblameyou
12:49
8772 fb5c 390
Reposted from4777727772 4777727772 viadojenka dojenka
12:49
5948 f8b3 390
Reposted fromthetemple thetemple viadojenka dojenka
12:49
Człowiek zawsze ma przesadne wyobrażenie o tym, czego nie zna.
— A. Camus
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viadojenka dojenka

July 03 2019

13:52
8220 34cc 390
Reposted from4777727772 4777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl