Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2018

10:36
1727 016e 390
Reposted from4777727772 4777727772 viadojenka dojenka
10:36
6648 489f 390
Reposted fromverronique verronique viadojenka dojenka
10:33

Jest już późny wtorek, a ja nadal jestem wczesnym poniedziałkiem. Czuję się jak coś, co kot przywlókł ze śmietnika.

— Kurt Vonnegut

June 08 2018

09:17
9908 f57c 390
Reposted frommental-cat mental-cat viakuolema kuolema
09:15
9549 4160 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viakuolema kuolema
09:12
Ten, kto walczy z potworami, niechaj
baczy, by sam nie stał się potworem. Gdy długo spoglądasz w otchłań, otchłań
patrzy też na ciebie.
Reposted byparadisokyszzSkydelanfeelfreeBloodEveiblameyouaurinkonowaczicrying-lightningniskowowhatadesiremargharettnikotynacarmenlunawszystkocozlemaryjanejaniskatastrofoilovegreenrusalkadmiraldojenkabadbloodniezwyyklamalinowowawiksvoukarrrrrrrrmodalnagraceyazazel
07:47
7566 097a 390
Reposted byParusMajordojenkaaugustus
07:38
7533 baf6
I think something went wrong
07:36
7502 eaf9

May 17 2018

18:03
0234 d712
Reposted fromEkran Ekran viadojenka dojenka
18:03
9977 f599 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadojenka dojenka
17:57
A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viadojenka dojenka
17:56
2046 df4e 390
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viadojenka dojenka
17:56
9059 0102 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarudosci rudosci
17:56
4687 8746 390
Reposted fromarwen arwen viarudosci rudosci
17:55
0348 ae26 390
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viarudosci rudosci
17:55
9513 3910 390
Reposted frombrumous brumous viafajnychnielubie fajnychnielubie
17:54
7599 4e41 390
Reposted fromGIFer GIFer viacelebration celebration
09:37


i poszlibyśmy na jakąś kawę, papierosa

a potem cię zostawię

— m
Reposted fromcatchmelater catchmelater viaxzxzxz xzxzxz
09:10
Reposted fromPoranny Poranny viayippie yippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl