Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

22:34
Reposted fromyubaba yubaba
22:33
4487 0191 390
"Ości" 1
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek
22:33
2602 4923 390

eicasa:

André Kertész — Budapest, October 7, 1920

Reposted frominfinitenoise infinitenoise
22:33
Nie chcę powiedzieć, że przesadziłem w kwestii swoich uczuć. Byłem szczery. Przez cale życie szukamy kogoś, kto mógłby nas zrozumieć i nagle go znajdujemy. Tak mi się przytrafiło z tobą. Przykro mi.
— Jose Carlos Somoza - ' Przynęta '
Reposted fromwetryagain wetryagain
22:29

February 19 2018

23:13
Jestem takim typem człowieka: muszę zakładać najgorsze, żebym umiała wytworzyć w sobie system obronny, dzięki któremu później łatwiej zniosę, gdyby się to urzeczywistniło.
— Glattauer Daniel "N@pisz do mnie"
23:13
Czasami musimy się zgubić, żeby znaleźć siebie nawzajem. I czasem znajdujemy się nawzajem, żeby znowu zgubić się ponownie. 
— Grey's Anatomy
23:13
1267 c16d
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajustaperson justaperson
23:12
4294 1bf0 390
23:12
2300 2e89 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapoppyseed poppyseed
23:11
Ale pękaj, serce moje,
Bo usta milczeć muszą.
— Hamlet
Reposted frommelatonina melatonina viapoppyseed poppyseed
23:11
Jesteś dziełem sztuki i nikt nie ma prawa odbierać ci tej wartości. Jesteś odciskiem indywidualności tworzącym świat różnorodnym. Jesteś prototypem, pięknym egzemplarzem o unikalnych detalach nie do podrobienia.
— "Porypana panna"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapoppyseed poppyseed
23:11
Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.
Nie przyszedłem rozmawiać, nie przyszedłem się kłócić,
nie przyszedłem prowadzić odwiecznej wojny.
Ja przyszedłem się kochać.

Mam już jeden nóż w plecach i nie ma tam miejsca na następne.
Odpada dylemat: kawa - herbata?
Przyszedłem się kochać.

Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.
Nie przyszedłem rozmawiać. Nie przyszedłem namawiać.
Nie przyszedłem zbierać podpisów. Nie przyszedłem pić wódki.
Ja przyszedłem się kochać.
— Marcin Świetlicki, 'Olifant'
Reposted fromwiolanta wiolanta viapoppyseed poppyseed
23:10
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viapoppyseed poppyseed
23:08
2349 1704 390
Gjógv village, Faroe Islands
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viarudosci rudosci
23:07
2037 7f06 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaathlin athlin
23:07
3092 89e8 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaathlin athlin
23:07
1129 8e2f 390
Reposted fromrol rol viajustaperson justaperson
23:06
2902 12c6 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajustaperson justaperson
23:03
5117 02ec 390
Reposted frommadn madn viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl