Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2018

12:38
3519 4588 390
Reposted from4777727772 4777727772
12:08
4296 04ac 390
Reposted from4777727772 4777727772
12:07
9643 b83e 390
Reposted fromnoone97 noone97 via4777727772 4777727772
12:01
5846 36b2 390
autor: Marco Kubiś
11:58
4582 b3b0 390
Reposted from4777727772 4777727772
11:58
-Wszyscy dziś w takim biegu, a Pani? Pani nigdzie się nie śpieszy?
-Nie
-Czemu?
-Na mnie nikt nie czeka.
— znalezione
11:56
11:55
1870 fff7 390
11:55
http://38.media.tumblr.com/9fafd0d757a42dd5f7f6e2e831f150d0/tumblr_nahigbcmKN1qlx024o2_r1_500.gif
Reposted fromcaligula caligula viadepressionsucks depressionsucks
11:54
Wszyscy mówią, że zasługujesz na więcej, ale nikt nie ma zamiaru Ci tego dać.
Reposted fromchocoway chocoway via4777727772 4777727772
11:50
1126 cdcc 390
Remember me?
Reposted from4777727772 4777727772
11:50
4272 9b6c 390
Reposted from4777727772 4777727772
11:48
11:17
2834 510f 390
Reposted fromkrzysk krzysk via4777727772 4777727772
11:15

smalllindsay:

Legit rofl

(source: ohmybuster)

11:10
4683 a23e 390
dzień dobry
Reposted fromkrzysk krzysk via4777727772 4777727772

October 08 2018

13:29
Jak się gniewać, to się gniewać - stwierdziła mała Mi, obierając ziemniaka zębami - Trzeba czasem być złym, każde najmniejsze stworzenie ma prawo być złe. Ale Tatuś gniewa się nie tak, jak trzeba. Nic nie wydmuchuje z siebie, tylko wciąga do środka. 
— Tove Jansson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadojenka dojenka
13:26
Reposted fromdojenka dojenka

September 24 2018

15:38
0399 f18f 390
Reposted from4777727772 4777727772
15:33
3446 6c3d 390
Reposted from4777727772 4777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl