Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2017

18:30
8330 d596 390
Reposted fromlostness lostness
18:30
18:29
2679 6f06 390
Reposted fromLittleJack LittleJack
18:28
- (...) i pocałowałem ją i przynajmniej na chwilę ten pocałunek mnie odmienił i przynajmniej na chwilę ona i ja byliśmy zakochani.
- A potem to spierdoliłeś?
- No.
— James Frey
Reposted fromczoo czoo
18:27
8484 6a4a 390
Reposted fromSTYLTE STYLTE
18:27
4239 47bd 390
Reposted fromnervure nervure
18:26
5410 40dd 390
Po prostu kurwa pękło mi serce, nic więcej.
Bełchatowie, żegnaj;
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz
18:25
4515 43d9 390
A->O (2013)
Reposted fromtrawkaaa trawkaaa
18:24
0974 b92a 390
Reposted fromrol rol
18:22
Skonstruowali swoją przyjaźń, ułomną i asymetryczną, na którą składały się częste oddalenia i długie okresy milczenia; czystą, pustą przestrzeń, do której oboje mogli zawsze wrócić.
— Paolo Giordano, Samotność liczb pierwszych
Reposted fromperseweracje perseweracje
18:22
4826 95df 390
Sophie Jodoin, from the series Remnants, 2011
Reposted frombackground background
18:20
0355 79d9 390
Reposted fromcorkeyL corkeyL
18:20


i poszlibyśmy na jakąś kawę, papierosa

a potem cię zostawię

— m
18:14
9064 2d6c 390
Reposted fromluuuk luuuk
18:14
8370 a292 390
zupa jak zwykle trafna
Reposted fromcorday corday
18:14
3688 a0bc 390
Reposted fromfelicka felicka
18:11
3622 4759 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viajakubzulczyk jakubzulczyk
18:10
jak zawsze dużo łatwiej było mi myśleć niż istnieć
— Julio Cortázar "Gra w klasy"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15
13:36
ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaborowka borowka
13:32
3565 3387 390
Reposted frompeptodowicz peptodowicz viadojenka dojenka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl