Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2017

18:02
6471 713a 390
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viapoppyseed poppyseed
18:01
6828 1850 390
Reposted from0 0 viajustaperson justaperson
17:49
4004 d9d8 390
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viamikrokosmos mikrokosmos
17:47
3061 72c8 390
Reposted fromsarazation sarazation viamikrokosmos mikrokosmos
17:47
1680 4231 390
Reposted frommsofall msofall viamikrokosmos mikrokosmos
17:47
3093 48c6 390
Reposted fromsarazation sarazation viamikrokosmos mikrokosmos
17:46
7547 fad0 390
Reposted fromeryawen eryawen viamikrokosmos mikrokosmos
17:45
1564 9d37 390
Reposted fromnyaako nyaako viamikrokosmos mikrokosmos
17:45
Nie chcę powiedzieć, że przesadziłem w kwestii swoich uczuć. Byłem szczery. Przez cale życie szukamy kogoś, kto mógłby nas zrozumieć i nagle go znajdujemy. Tak mi się przytrafiło z tobą. Przykro mi.
— Jose Carlos Somoza - ' Przynęta '
Reposted fromwetryagain wetryagain viaiblameyou iblameyou
17:39
1165 3b5d 390

blueblackdream:

Edvard Munch, Attraction I (Tiltrekning I), 1896

Reposted frominfinitenoise infinitenoise viaiblameyou iblameyou
17:37
2602 4923 390

eicasa:

André Kertész — Budapest, October 7, 1920

Reposted frominfinitenoise infinitenoise viaiblameyou iblameyou

August 22 2017

18:02
Najbardziej mi przeszkadzają w życiu łokcie i plecy. Chciałabym, żeby było więcej serca i rozumu.
— Gadające głowy (1980) , reż. Krzysztof Kieślowski
Reposted fromjozefspace jozefspace viaiblameyou iblameyou
18:02
2365 1382 390
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaiblameyou iblameyou

August 13 2017

15:44
Czekam,
aż kiedyś powróci
wszystko,
czego nie przeżyłem.
Nie było przecież
nic piękniejszego
— Burian V
Reposted bymilchuciekamglosyprzyjaciol
12:58
9628 2c43 390
Reposted fromsohryu sohryu viaiblameyou iblameyou
12:58
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert

July 24 2017

19:21
18:22
Reposted fromyubaba yubaba viajustaperson justaperson
18:21
Nie wiem jak wygląda ciepło, nie umiem go sobie dać, a boję się o nie prosić, boję się dostać nawet bez proszenia, bo boję się, boję być chciana. Boję być kimś, na kim komuś zależy. Bo na mnie się nie zależy. Bo mnie się nie należy. Bo mnie się nie obiecuje, nie zapewnia, nie mówi nic, na wszelki wypadek, na wszelką katastrofę nie daje się nawet dobrego słowa. Bo ja nie ufam. Nie wierzę. Węszę spisek.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromifyouleave ifyouleave viajustaperson justaperson
18:20
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl