Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2020

15:03
0311 a6f0 390
Reposted fromhrafn hrafn viaiblameyou iblameyou

January 31 2020

13:52
8308 2e01 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadojenka dojenka
13:52
Reposted fromdojenka dojenka
13:23
Koi no yokan 恋の予感 (japoński) - kiedy spotykasz kogoś pierwszy raz i wiesz, że się w sobie zakochacie. Pochodzi od „miłości od pierwszego wejrzenia”, ale nie oznacza uczucia zakochania, tylko przekonanie, że ta miłość jest nieunikniona.
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viadojenka dojenka
13:22
13:21
Wrażliwość jest formą inteligencji, nie ma sensu wyjaśniać jej tym, którzy jej nie mają.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadojenka dojenka
12:05
1922 9c6c 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamikrokosmos mikrokosmos
12:05
homecoming
Reposted fromcube cube viamikrokosmos mikrokosmos
12:04
3335 33c6 390
Reposted fromelfy elfy viamikrokosmos mikrokosmos
12:04
1665 186f 390

January 30 2020

18:57
4366 7dad 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamikrokosmos mikrokosmos
18:57
2762 6812 390
Reposted fromkarahippie karahippie viamikrokosmos mikrokosmos
18:57
18:57
5884 32d5 390
Reposted fromPoranny Poranny viamikrokosmos mikrokosmos
18:56
8260 ad0c 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamikrokosmos mikrokosmos
18:55
7091 c485 390
Reposted fromhrafn hrafn viamikrokosmos mikrokosmos
18:55
Gdziekolwiek się ruszę — to samo uczucie nieprzynależności, bezużytecznej gry. Udaję zainteresowanie czymś, co mnie zupełnie nie obchodzi, kręcę się tu i tam, ale nigdy nie jestem "w środku", w żadnym określonym miejscu. To, co mnie przyciąga, znajduje się gdzieś indziej, czym zaś owo "gdzie indziej" jest — nie wiem.
— Emil Cioran, O niedogodności narodzin.
Reposted frommhsa mhsa viamikrokosmos mikrokosmos
18:55
A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viamikrokosmos mikrokosmos
18:55
9863 60f3 390
Miles Johnston, 2018
Reposted fromciarka ciarka viamikrokosmos mikrokosmos
18:53
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl